ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > Pretest ม.1 บดินทรเดชา

Pretest ม.1 บดินทรเดชา


www2.bodin.ac.th/bodin/images/file/news-2012-10-30-556.pdf

“โครงการลับสมอง ประลองฝีมือ: Brush Up Your Brain”
การทดลองสอบเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนสอบเข้าเรียนชั้นม. 1 ปีการศึกษา 2556
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความพร้อมก่อนการสอบเข้าเรียนชั้น ม. 1
2. เพื่อให้นักเรียนประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง
3. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ใช้ผลการประเมินเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้ลูก
รายละเอียดโครงการ ดังนี้
ประเภท
โครงการลับสมอง ประลองฝีมือ: Brush Up Your Brain”
รายละเอียด
ทดลองสอบห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต
ทดลองสอบคัดเลือกทั่วไป
วันรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 55 - 28 ธ.ค. 55
ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 55 - 19 ม.ค. 56
- วันราชการ เวลา 07.00 - 17.00 น.
- วันเสาร์ เวลา 07.00 - 14.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
วัน-เวลาสอบ
วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 -12.00น.
วิชาที่สอบ
ทดสอบ 3 วิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ทดสอบ 5 วิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
ประกาศผล
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ 2556
- ประกาศผล ณ บริเวณหน้าอาคาร 1
หรือ www. bodin.ac.th
หรือ รอรับผลการสอบทางไปรษณีย์
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2556
- ประกาศผล ณ บริเวณหน้าอาคาร 1
หรือ www. bodin.ac.th
หรือ รอรับผลการสอบทางไปรษณีย์
ค่าสมัคร
300 บาท
300 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.4, ป.5 และ ป.6
ใบสมัคร
ขอรับได้ที่สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ห้อง 1106 อาคาร 1 ชั้น 1
หรือ Download ได้ที่ www.bodin.ac.th
สถานที่รับสมัคร
สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ห้อง 1106 อาคาร 1 ชั้น 1
(ผู้ปกครองสามารถสมัครแทนนักเรียนได้ โดยไม่ต้องแนบหลักฐานการสมัคร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ห้อง 1106 อาคาร 1 ชั้น 1 (โทร 02-5302034)
หรือโทร.
02-5383964
02-5382573
ต่อ 116 หรือที่ www.bodin.ac.th
คาชี้แจงเพิ่มเติม
สาหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการการลับสมองประลองฝีมือ
1. การสมัครเข้าร่วมโครงการลับสมองประลองฝีมือ เป็นไปด้วยความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง มิได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด
2. ผู้ปกครองสามารถสมัครแทนนักเรียนได้ โดยกรอกใบสมัครให้เรียบร้อย และไม่ต้องแนบ หลักฐานใด ๆ ทั้งสิ้น
3. การทดลองสอบห้องเรียนพิเศษ จะให้นักเรียนสอบทั้ง 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ จะสอบเพียง 1 วิชา ตามประเภทที่นักเรียนสมัคร (วิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์)
4. การทดลองสอบประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป จะสอบ 5 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ส่วนการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปจะสอบเพียง 4 วิชา ไม่มีวิชาภาษาอังกฤษ
5. นักเรียนแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนเข้าทดลองสอบ พร้อมแสดงบัตรประจาตัวผู้สมัคร และนาอุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ ปากกาน้าเงิน ดินสอ 2B ยางลบดินสอ มาในวันสอบ
**************************************ผู้ตั้งกระทู้ หมอสุรีย์พร :: วันที่ลงประกาศ 2012-11-14 16:38:23 IP : 172.16.5.231


[1]

ความเห็นที่ 1 (2322065)

ขายสุนัข เว็บขายสุนัข http://www.thaidogs.net

ผู้แสดงความคิดเห็น thaidogs (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-20 01:16:07 IP : 14.207.215.92


ความเห็นที่ 2 (2322066)

ตรวจสลากฟรี เว็บตรวจสลาก http://www.lottoasian.com

ผู้แสดงความคิดเห็น lottoasian (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-20 01:25:26 IP : 14.207.215.92


ความเห็นที่ 3 (2333413)

ไม่พบผลทดลองสอบของวันที่ 27 มกราคม 2556 ผ่าน www.bodin.co.th ตรวจสอบวันที่ 10 กพ.56 เวลา 09.00-11.30

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มลิวัลย์ วันที่ตอบ 2013-02-10 11:34:16 IP : 171.7.26.123[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image